Přihlášení

 

Vytvořit nový účet

Registrovaní uživatelé se přihlásit na akce pořádané v rámci projektu, mohou prohlížet a stahovat dokumenty.

Hospodářská úprava lesa

Nejste přihlášeni – omezené prohlížení bez možnosti registrace na akci.

Pro kompletní zobrazení této akce se musíte přihlásit.
Pokud ještě nemáte svůj účet, pro jeho vytvoření klikněte zde.
Datum
20.10.2014 – 22.10.2014,  08:00 – 16:00
Místo konání
Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU
Zemědělská 3, 613 00 Brno
Kategorie
Kurz Silva learning
Popis

Sylabus kurzu

Přehled jednotlivých témat, hodinové dotace a garantů jednotlivých témat kurzu.

Téma Časová dotace (h) Garant
Současný stav HÚL v evropském kontextu
1 prof. Ing. Jaroslav Simon, CSc.
Hospodářsko úpravnická soustava lesa s bohatou strukturou
3 prof. Ing. Jaroslav Simon, CSc.
Zpracování LHP na základě provozní inventarizace
4 Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Využití počítačové analýzy obrazu pro zjišťování stavu lesa
2 RNDr. Pavel Mazal, Ph.D.
Kontrolní metody v HÚL
3 doc. Dr. Ing. Jan Kadavý
Speciální projekty založené na principu HÚL
3 prof. Ing. Jaroslav Simon, CSc.
Odborná exkurze
8 Ing. Jaroslav Kadlec

Seznam kontaktních údajů na jednotlivé garanty:

Garant Emailový kontakt
prof. Ing. Jaroslav Simon, CSc. simon@mendelu.cz
doc. Dr. Ing. Jan Kadavý jan.kadavy@mendelu.cz
RNDr. Pavel Mazal, Ph.D. mazal@mendelu.cz
Ing. Michal Kneifl, Ph.D. michal.kneifl@mendelu.cz
Ing. Jaroslav Kadlec
sylvestris@seznam.cz

E-learning - přehled studijních textů v rámci distančního studia kurzu Hospodářská úprava lesa pro pdagogy středních škol:

Cílem této studijní dávky je, abyste po jejím nastudování byli schopni:

 • analyzovat a definovat nové postupy a poznatky v hospodářské úpravě lesních porostů

 • doplnit a rozšířit si stávající znalosti z oblasti hospodářské úpravy lesních porostů

 • aplikovat nové poznatky z oblasti hospodářské úpravy lesních porostů ve vlastní výuce

 • prokázat orientaci v problematice hospodářské úpravy lesních porostů

 • použít získané výukové materiály a nové poznatky ve výuce

Kapitoly e-learningového kurzu

Výukový kurz obsahuje celkem 4 výukové části a doporučenou hodinovou dotaci v počtu 16 výukových hodin.

Kapitola současný stav HÚL v evropském kontextu, hospodářsko úpravnická soustava lesa s bohatou s trukturou a speciální projekty založené na HÚL

Kapitola zpracování LHP na základě provozní inventarizace

Kapitola využití počítačové analýzy obrazu pro zjišťování stavu lesa

Kapitola kontrolní metody v HÚL


Kapitola současný stav HÚL v evropském kontextu, hospodářsko úpravnická soustava lesa s bohatou s trukturou a speciální projekty založené na HÚL

Cílem této studijní dávky je, abyste po jejím prostudování byli schopni:
 • analyzovat a definovat základní problémy v hospodářské úpravě lesa, lesích s bohatou strukturou a speciálních projektech HUL
 • doplnit a rozšířit si stávající znalosti z oblasti hospodářské úpravy lesa, HUL v lesích s bohatou strukturou, speciálních projektech HUL
 • prokázat orientaci v problematice hospodářské úpravy lesa, HUL v lesích s bohatou strukturou a ve speciálních projektech HUL
 • použít získané výukové materiály ve vlestní výuce

Doporučená hodinová dotace pro samostudium základních výukových metriálů je 4 hodiny. Získané znalosti si můžete dále rozšířit prostřednictvím doplňkových studijních materiálů a doporučené studijní literatury.


Základní studijní materiály jsou doplněny příklady z lensické praxe, zejména názornými obrázky, grafy a souhrnnými schématy:

Současný stav HÚL v evropském kontextu - ke stažení zde

Hospodářsko úpravnická soustava lesa s bohatou strukturou - ke stažení zde

Speciální projekty založené na principu HÚL - ke stažení zde

 

Doplňkové, rozšiřující studijní materiály a seznam doporučené studijní literatury:

Vazby hospodářsko-úpravnických aktivit v evropském kontextu (lesní právo EU), lesopolitické aspekty - ke stažení zde


Seznam další doporučené literatury:

SIMON, J. -- KADAVÝ, J. -- MACKŮ, J. Hospodářská úprava lesů Brno Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 1998 80-7157-327-2

VACEK, S. -- SIMON, J. -- REMEŠ, J. a kol. Obhospodařování bohatě strukturovaných a přírodě blízkých lesů Kostelec nad Černými lesy Lesnická práce 2007 978-80-86386-99-7

KADAVÝ, J. -- KNEIFL, M. HÚL I.: Výukový web cvičení předmětu Hospodářská úprava lesů I online

KADAVÝ, J. -- KNEIFL, M. HÚL II.: Výukový web cvičení předmětu Hospodářská úprava lesů II online

Otázky k zamyšlení:

Jaký je společný strategický cíl EU ve vztahu k HUL?

Jaké jsou aktuální problémy hospodářské úpravy lesa v ČR?

Vysvětlete pojem struktura lesa s bohatou strukturou?

Co se rozumí pod pojmem lesy trvale tvořivé?

Jaké podklady jsou nutné pro zalesňování zemědělských půd?


Pokud jste zodpověděli na všechny kontrolní otázky, můžete být se sebou spokojeni. Zvládli jste dosti obtížnou pasáž textu. Jestliže však máte pocit, že na dané otázky neumíte nebo nedokážete odpovět, prostudujte si kapitolu ještě jednou. V opačném případě pokračujte dále.

Možnost konzultací s garantem kapitoly:

V případě najasností, či dotazů k probíráné látce, máte možnost přímo oslovit garanta kapitoly prof. Ing. Jaroslav Simon, CSc. prostřednictvím emailu simon@mendelu.cz, případně prostřednitvím kontaktního formuláře na webovém portálu http://www.vled.eu/distancni-studium.html nebo telekonference na skypu, kdy se po předchozí domluvě emailem bude možné spojit s garantem kapitoly přostřednictvím skype jména projekt.vled.

 


Kapitola zpracování LHP na základě provozní inventarizace


Cílem této studijní dávky je, abyste po jejím prostudování byli schopni:
 • analyzovat a definovat základní problémy zpracování LHP na základě provozní inventarizace
 • doplnit a rozšířit si stávající znalosti z oblasti zpracování LHP na základě provozní inventarizace a aplikovat nové poznaky ve vlastní výuce
 • prokázat orientaci v problematice zpracování LHP na základě provozní inventarizace
 • použít získané výukové materiály ve vlestní výuce

Doporučená hodinová dotace pro samostudium základních výukových metriálů je 4 hodiny. Získané znalosti si můžete dále rozšířit prostřednictvím doplňkových studijních materiálů a doporučené studijní literatury.


Základní studijní materiály jsou doplněny příklady z lensické praxe, zejména názornými obrázky, grafy a souhrnnými schématy:

Zpracování LHP na základě provozní inventarizace - ke stažení zde

Doplňkové, rozšiřující studijní materiály a seznam doporučené studijní literatury:

Tvorba speciálních hospodářsko-úpravnických projektů I (metodika provozní inventarizace) - ke stažení zde


Seznam další doporučené literatury:


KADAVÝ, J. -- KNEIFL, M. HÚL I.: Výukový web cvičení předmětu Hospodářská úprava lesů I online

KADAVÝ, J. -- KNEIFL, M. HÚL II.: Výukový web cvičení předmětu Hospodářská úprava lesů II online

SIMON, J. -- KADAVÝ, J. -- MACKŮ, J. Hospodářská úprava lesů Brno Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 1998 80-7157-327-2

Otázky k zamyšlení:

Jak poznáme, že je výběr porostů pro inventarizaci dostatečně velký?

Jaké jsou typy výběrů?

Co je výsledkem inventarizace?

Co je výstupem taxační pochůzky?


Pokud jste zodpověděli na všechny kontrolní otázky, můžete být se sebou spokojeni. Zvládli jste dosti obtížnou pasáž textu. Jestliže však máte pocit, že na dané otázky neumíte nebo nedokážete odpovět, prostudujte si kapitolu ještě jednou. V opačném případě pokračujte dále.

Možnost konzultací s garantem kapitoly:

V případě najasností, či dotazů máte možnost přímo oslovit garanta kapitoly Ing. Michala Kneifla prostřednictvím emailu michal.kneifl@mendelu.cz, případně prostřednitvím kontaktního formuláře na webovém portálu http://www.vled.eu/distancni-studium.html nebo telekonference na skypu, kdy se po předchozí domluvě emailem bude možné spojit s garantem kapitoly přostřednictvím skype jména projekt.vled.


Kapitola využití počítačové analýzy obrazu pro zjišťování stavu lesa

Cílem této studijní dávky je, abyste po jejím prostudování byli schopni:
 • analyzovat a definovat základní způsoby využití počítačové analýzy obrazu pro zjišťování stavu lesa
 • doplnit a rozšířit si stávající znalosti z oblasti způsobů využití počítačové analýzy obrazu pro zjišťování stavu lesa
 • prokázat orientaci v problematice způsobů počítačové analýzy obrazu pro zjišťování stavu lesa
 • použít získané výukové materiály ve vlestní výuce

Doporučená hodinová dotace pro samostudium základních výukových metriálů je 4 hodiny. Získané znalosti si můžete dále rozšířit prostřednictvím doplňkových studijních materiálů a doporučené studijní literatury.


Základní studijní materiály jsou doplněny příklady z lensické praxe, zejména názornými obrázky, grafy a souhrnnými schématy:

Využití počítačové analýzy obrazu pro zjišťování stavu lesa - ke stažení zde

Doplňkové, rozšiřující studijní materiály a seznam doporučené studijní literatury:

Tvorba speciálních hospodářsko-úpravnických projektů (spec. metody hodnocení param. lesa, NIL) - ke stažení zdeSeznam další doporučené literatury:

KADAVÝ, J. -- KNEIFL, M. HÚL I.: Výukový web cvičení předmětu Hospodářská úprava lesů I online

KADAVÝ, J. -- KNEIFL, M. HÚL II.: Výukový web cvičení předmětu Hospodářská úprava lesů II online

SIMON, J. -- KADAVÝ, J. -- MACKŮ, J. Hospodářská úprava lesů Brno Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 1998 80-7157-327-2

Otázky k zamyšlení:

Dokážete vysvětlit podstatu počítačové analýzy obrazu?
Jaký význam má počítačová analýza obrazu v HUL?
Lze touto metodou provádět zjišťování plošného zastoupení dřevin a pro jaké jednotky rozdělení lesa?
Jaké lze získat mapové výstupy této metody?

Pokud jste zodpověděli na všechny kontrolní otázky, můžete být se sebou spokojeni. Zvládli jste dosti obtížnou pasáž textu. Jestliže však máte pocit, že na dané otázky neumíte nebo nedokážete odpovět, prostudujte si kapitolu ještě jednou. V opačném případě pokračujte dále.

Možnost konzultací s garantem kapitoly:

V případě najasností, či dotazů máte možnost přímo oslovit garanta kapitoly RNDr. Pavla Mazala, Ph.D. prostřednictvím emailu mazal@mendelu.cz, případně prostřednitvím kontaktního formuláře na webovém portálu http://www.vled.eu/distancni-studium.html nebo telekonference na skypu, kdy se po předchozí domluvě emailem bude možné spojit s garantem kapitoly přostřednictvím skype jména projekt.vled.


Kapitola kontrolní metody v HÚL

Cílem této studijní dávky je, abyste po jejím prostudování byli schopni:
 • analyzovat a definovat principy kontrolních metod v HÚL
 • doplnit a rozšířit si stávající znalosti z oblasti kontrolních metod v HÚL a aplikovat nové poznaky ve vlastní výuce
 • prokázat orientaci v problematice kontrolních metod v HÚL
 • použít získané výukové materiály ve vlestní výuce

Doporučená hodinová dotace pro samostudium základních výukových metriálů je 4 hodiny. Získané znalosti si můžete dále rozšířit prostřednictvím doplňkových studijních materiálů a doporučené studijní literatury.


Základní studijní materiály jsou doplněny příklady z lensické praxe, zejména názornými obrázky, grafy a souhrnnými schématy:

Kontrolní metody v HÚL I - ke stažení zde

Kontrolní metody v HÚL II - ke stažení zde

Doplňkové, rozšiřující studijní materiály a seznam doporučené studijní literatury:

Kontrolní metody hodnocení stavu lesa, hospodářská úprava výběrného lesa - ke stažení zde


Seznam další doporučené literatury:


SIMON, J. -- KADAVÝ, J. -- MACKŮ, J. Hospodářská úprava lesů Brno Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 1998 80-7157-327-2

VACEK, S. -- SIMON, J. -- REMEŠ, J. a kol. Obhospodařování bohatě strukturovaných a přírodě blízkých lesů Kostelec nad Černými lesy Lesnická práce 2007 978-80-86386-99-7

KADAVÝ, J. -- KNEIFL, M. HÚL I.: Výukový web cvičení předmětu Hospodářská úprava lesů I online

KADAVÝ, J. -- KNEIFL, M. HÚL II.: Výukový web cvičení předmětu Hospodářská úprava lesů II online

 

Otázky k zamyšlení:

Jak se provádí inventarizace stromových zásob?
Co je podstatou kvalitativní inventarizace?
Jaké metody lze využít pro kontrolu v HÚL?


Pokud jste zodpověděli na všechny kontrolní otázky, můžete být se sebou spokojeni. Zvládli jste dosti obtížnou pasáž textu. Jestliže však máte pocit, že na dané otázky neumíte nebo nedokážete odpovět, prostudujte si kapitolu ještě jednou. V opačném případě pokračujte dále.

Možnost konzultací s garantem kapitoly:

V případě najasností, či dotazů máte možnost přímo oslovit garanta kapitoly doc. Dr. Ing. Jana Kadavého prostřednictvím emailu kadavy@mendelu.cz , případně prostřednitvím kontaktního formuláře na webovém portálu http://www.vled.eu/distancni-studium.html nebo telekonference na skypu, kdy se po předchozí domluvě emailem bude možné spojit s garantem kapitoly přostřednictvím skype jména projekt.vled.

 

Test ověření získaných znalostí:

Znalostní test kurzu Hospodářská úprava lesa pro pedagogy středních škol

Na výše uvedeném odkazu je k dispozici test ověření znalostí pro absolventy kurzu Hospodářská úprava lesa. V případě odpovědí s více možnostmi, prosím vyberte vždy jednu možnost. V ostatních případech prosím uveďte slovní vyjádření. Na závěr vyplněný test odešlete za pomoci tlačítka odeslat na konci formuláře. Zaslaný test bude vyhodnocen garantem kurzu a výsledky (včetně správných odpovědí) Vám budou sděleny emailem.

Děkujeme.

Evaluační dotazník:

Evaluační dotazník

Na výše uvedeném odkazu je zveřejněn evaluční dotazník pro absolventy kurzu Hospodářská úprava lesa. V případě odpovědí s více možnostmi, prosím vyberte vždy jednu možnost. V ostatních případech prosím uveďte slovní vyjádření. Na závěr vyplněný dotazník odešlete za pomoci tlačítka odeslat na konci formuláře.

Děkujeme

Seznam doporučené literatury:

KADAVÝ, J. -- KNEIFL, M. Výukový web předmětu HÚL1 online

SIMON, J. -- KADAVÝ, J. -- MACKŮ, J. Hospodářská úprava lesů Brno Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 1998 80-7157-327-2

PRIESOL, A. -- POLÁK, L. Hospodárska úprava lesov Bratislava Príroda 1991 80-07-00430-0

ČERNÝ, M. Metodika tvorby lesního hospodářského plánu na podkladě provozní inventarizace Praha MŽP ČR 2004

SIMON, J. -- KADAVÝ, J. -- MACKŮ, J. Hospodářská úprava lesů Brno Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 1998 80-7157-327-2

VACEK, S. -- SIMON, J. -- REMEŠ, J. a kol. Obhospodařování bohatě strukturovaných a přírodě blízkých lesů Kostelec nad Černými lesy Lesnická práce 2007 978-80-86386-99-7

KADAVÝ, J. -- KNEIFL, M. HÚL I.: Výukový web cvičení předmětu Hospodářská úprava lesů I online

KADAVÝ, J. -- KNEIFL, M. HÚL II.: Výukový web cvičení předmětu Hospodářská úprava lesů II online