Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

Přívoz 735, 696 81 Bzenec
Contact person: Zdeněk Zapletal, zapletal.z@sosbzenec.cz
Tel.: +420 518 309 456
Fax: +420 518 309 435
Střední škola lesnická a rybářská Bzenec je významnou školskou institucí jižní Moravy. Zabývá se vzděláváním v lesnických a rybářských oborech. Také proto se stala partnerem projektu a její pedagogičtí pracovníci se stali cílovou skupinou projektu. Pedagogičtí zaměstnanci partnera budou v průběhu řešení projektu rozšiřovat své odborné, jazykové a počítačové znalosti. V rámci instituce bylo zřízeno kontaktní místo, které koordinuje vzdělávání v rámci klíčových aktivit Silva Start, Silva Learning a Silva Practise a jehož úkolem jsou aktivity související s projektem na instituci.