Přihlášení

 

Vytvořit nový účet

Registrovaní uživatelé se přihlásit na akce pořádané v rámci projektu, mohou prohlížet a stahovat dokumenty.

Vzdělávání v lesnických disciplínách (CZ.1.07/1.3.00/19.0004)

Hlavním cílem projektu je vytvoření unikátního vzdělávacího programu pro středoškolské učitele lesnických škol. Jedná se o ucelený vzdělávací program v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) pro pedagogy středních lesnických škol a pedagogy vyučujících na školách s přesahem do lesnických oborů v oblasti odborných předmětů. Součástí projektu je také rozvíjení znalostí v oblastech cizojazyčných a počítačových dovedností. Cílovou skupinou jsou právě tito středoškolští pedagogičtí pracovníci středních odborných škol se zaměřením na lesnictví, zemědělství, zahradnictví a příbuzné obory. Odborné kurzy mají umožnit toku aktuálních poznatků z vědy a výzkumu do učiva na středních školách, aktualizace a rozšíření znalostí pedagogů přispěje k následné lepší přípravě studentů a jejich větší uplatnitelnost na trhu práce.

Názvy jednotlivých kurzů:

  • Botanika
  • Dendrologie
  • Hospodářská úprava lesů
  • Choroby a škůdci dřevin
  • Lesnické stavby
  • Myslivost
  • Nauka o lesním prostředí
  • Ochrana lesů
  • Pěstování lesů
  • Technika lesního hospodářství