Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant

Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant
Contact person: Ing. Jiří Hovorka, hovorka.jiri@leshej.cz
Tel.: +420 482 428 861
Fax: +420 482 312 238
Partner je významnou střední školou Libereckého kraje, zabývající se vzdělávání v lesnických a příbuzných oborech. Partner má bohaté zkušenosti s řešením projektů OP VK. Je tedy minimálně vhodné, aby se stala partnerem projektu a její pedagogičtí pracovníci se stali cílovou skupinou projektu. Pedagogičtí zaměstnanci partnera budou v průběhu řešení projektu rozšiřovat své odborné, jazykové a počítačové znalosti. Frýdlantský partner vzhledem k dlouholetým zkušenostem s řešením OP VK projektů byl zvolen za strategického partnera a byl tedy pověřen prostřednictvím pozice zástupce koordinátora spoluřízením projektu a koordinací partnerských pracovišť a dále bylo v rámci instituce zřízeno kontaktní místo, které koordinuje vzdělávání v rámci klíčových aktivit Silva Start, Silva Learning a Silva Practise a jehož úkolem jsou aktivity související s projektem na instituci.