Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1, Brno 613 00
Contact person: Ing. Tomáš Žid
Tel.: 545134120

Příjemce dotace.