Střední lesnická škola Žlutice

Žižkov 345, 364 52 Žlutice
Contact person: +420 603 996 279, reditel@slszlutice.cz
Tel.: +420 353 393 167
Fax: +420 353 393 237
Střední lesnická škola Žlutice je významnou střední lesnickou školou Karlovarského kraje a jako taková se stala partnerem projektu a její pedagogičtí pracovníci se stali cílovou skupinou projektu. Pedagogičtí zaměstnanci partnera budou v průběhu řešení projektu rozšiřovat své odborné, jazykové a počítačové znalosti. V rámci instituce bylo zřízeno kontaktní místo, které koordinuje vzdělávání v rámci klíčových aktivit Silva Start, Silva Learning a Silva Practise a jehož úkolem jsou aktivity související s projektem na instituci.