Přihlášení

 

Vytvořit nový účet

Registrovaní uživatelé se přihlásit na akce pořádané v rámci projektu, mohou prohlížet a stahovat dokumenty.

Ochrana lesa

Nejste přihlášeni – omezené prohlížení bez možnosti registrace na akci.

Pro kompletní zobrazení této akce se musíte přihlásit.
Pokud ještě nemáte svůj účet, pro jeho vytvoření klikněte zde.
Datum
29.9.2014 – 1.10.2014,  08:00 – 16:00
Místo konání
Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU
Zemědělská 3, 613 00 Brno
Kategorie
Kurz Silva learning
Popis

Sylabus kurzu

Přehled jednotlivých témat, hodinové dotace a garantů jednotlivých témat kurzu.

Téma Časová dotace (h) Garant
Ochrana lesa v lesním hospodářství
1 prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D.
Stres, jeho odezvy, chřadnutí dřevin
2 doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Interakce biotických faktorů
2 prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
Zajímavosti a novinky v lesnické entomologii
3 Ing. Jakub Beránek, Ph.D.
Vliv imisí a těžkých kovů na bezobratlé
1 prof. Ing. Emanuel Kula, CSc.
Vliv vápnění na půdní a epigeickou faunu
1 prof. Ing. Emanuel Kula, CSc.
Nové organizační uspořádání ÚKZUZ, povolování přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin a související legislativa
2 Ing. Jana Ondráčková
Praktické příklady ochrany lesa 2 prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
Rod Phytophthora a jeho vliv na chřadnutí dřevin v ČR 2 Ing. Tomáš Májek
Odborná exkurze 8 doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.

Seznam kontaktních údajů na garanty jednotlivých témat kurzu:

Garant Emailový kontakt
prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D. holusao@email.cz
prof. Dr. Ing. Libor Jankovský jankov@mendelu.cz
prof. Ing. Emanuel Kula, CSc. kula@mendelu.cz
doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D. cermacek@mendelu.cz
Ing. Jakub Beránek, Ph.D. berryberry@seznam.cz
Ing. Tomáš Májek t.majek@seznam.cz
Ing. Jana Ondráčková jana.ondrackova@ukzuz.cz

Výukové materiály kurzu Ochrana lesů pro pedagogy středních škol

- výukové materiály jsou ke stažení zde

E-learning - přehled studijních textů v rámci distančního studia kurzu Ochrana lesů pro pdagogy středních škol:

Cílem této studijní dávky je, abyste po jejím nastudování byli schopni:

 • analyzovat a definovat nové postupy a poznatky v ochraně lesa

 • doplnit a rozšířit si stávající znalosti z oblasti ochrany lesa

 • aplikovat nové poznatky z oblasti ochrany lesa ve vlastní výuce

 • prokázat orientaci v problematice ochrany lesa

 • použít získané výukové materiály a nové poznatky ve výuce

Kapitoly e-learningového kurzu

Výukový kurz obsahuje celkem 5 výukových částí a doporučenou hodinovou dotaci v počtu 16 výukových hodin.

Kapitola ochrana lesa v lesním hospodářství

Kapitola stres, jeho odezvy a chřadnutí dřevin

Kapitola interakce biotických faktorů a praktické příklady v ochraně lesa

Vliv imisí a těžkých kovů na bezobratlé a vliv vápnění na půdní a epigeickou faunu

Rod Phytophthora a jeho vlivy na chřadnutí dřevin

Kapitola ochrana lesa v lesním hospodářství

Cílem této studijní dávky je, abyste po jejím prostudování byli schopni:
 • analyzovat a definovat základní problémy v ochraně lesa a škůdců lesních dřevin
 • doplnit a rozšířit si stávající znalosti z oblasti ochrany lesa, škůdců jehličnatých a listnatých dřevin a aplikovat nové poznaky ve vlastní výuce
 • prokázat orientaci v problematice ochrany lesa a škůdců lesních dřevin
 • použít získané výukové materiály ve vlestní výuce

Doporučená hodinová dotace pro samostudium základních výukových metriálů je 4 hodiny. Získané znalosti si můžete dále rozšířit prostřednictvím doplňkových studijních materiálů a doporučené studijní literatury.


Základní studijní materiály jsou doplněny příklady z lensické praxe, zejména názornými obrázky, grafy a souhrnnými schématy:

Ochrana lesa v lesním hospodářství - ke stažení zdeSeznam další doporučené literatury:

FORST, P. Ochrana lesů Praha SZN 1970 D PFEFFER, A. a kol. Ochrana lesů Praha Státní zemědělské nakladatelství 1961.

URBAN, J. Lesnická entomologie : část systematická : náhradní učební text Brno Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 1999 978-80-7157-406-4.

HARTMANN, G. -- BUTIN, H. -- NIENHAUS, F. Atlas poškození lesních dřevin : diagnóza škodlivých činitelů a vlivů : 517 barevných foto Praha Brázda 2001 80-209-0297-X.

Otázky k zamyšlení:

Jaké jsou hlavní problémy v ochraně lesa v ČR?
Jaké druhy hmyzu patří mezi kalamitní škůdce v ochraně lesních porostů?
Dokážete popsat anatomii hmyzího těla?
Víte, co jsou to mimikry a k čemu slouží?
Dokážete vysvětlit jakými prostředky komunikuje hmyz?

Pokud jste zodpověděli na všechny kontrolní otázky, můžete být se sebou spokojeni. Zvládli jste dosti obtížnou pasáž textu. Jestliže však máte pocit, že na dané otázky neumíte nebo nedokážete odpovět, prostudujte si kapitolu ještě jednou. V opačném případě pokračujte dále.

Možnost konzultací s garantem kapitoly:

V případě najasností, či dotazů máte možnost přímo oslovit garanta kapitoly prof. Ing. Otakara Holušu, Ph.D. et Ph.D. prostřednictvím emailu holusao@email.cz, případně prostřednitvím kontaktního formuláře na webovém portálu http://www.vled.eu/distancni-studium.html nebo telekonference na skypu, kdy se po předchozí domluvě emailem bude možné spojit s garantem kapitoly přostřednictvím skype jména projekt.vled.

 

Kapitola stres, jeho odezvy a chřadnutí dřevin

Cílem této studijní dávky je, abyste po jejím prostudování byli schopni:
 • analyzovat a definovat základní problémy reakce lesních dřevin na stresové prostředí, projevy stresu a jeho vliv na chřadnutí dřevin
 • doplnit a rozšířit si stávající znalosti z oblasti reakce lesních dřevin na stresové prostředí, projevy stresu a jeho vliv na chřadnutí dřevin a aplikovat nové poznaky ve vlastní výuce
 • prokázat orientaci v problematice vlivu stresu na lesní dřeviny, projevů stresu a chřadnutí dřevin
 • použít získané výukové materiály ve vlestní výuce

Doporučená hodinová dotace pro samostudium základních výukových metriálů je 4 hodiny. Získané znalosti si můžete dále rozšířit prostřednictvím doplňkových studijních materiálů a doporučené studijní literatury.


Základní studijní materiály jsou doplněny příklady z lensické praxe, zejména názornými obrázky, grafy a souhrnnými schématy:

Stres, jeho odezvy a chřednutí dřevin - ke stažení zde


Seznam další doporučené literatury:

KŘÍSTEK, J. -- URBAN, J. Lesnická entomologie. Praha, Academia. 2004. ISBN 80-200-1052-1.

KOLAŘÍK, J. a kol. Péče o dřeviny rostoucí mimo les. : 2. díl, Vlašim ČSOP, 2005 ISBN80-86327-44-2.

HARTMANN, G. -- BUTIN, H. -- NIENHAUS, F. Atlas poškození lesních dřevin : diagnóza škodlivých činitelů a vlivů: 517 barevných foto, Praha, Brázda, 2001. ISBN 80-209-0297-X.

UHLÍŘOVÁ, H. Symptomy poškození lesních dřevin: Příručka usnadňující rozlišování příčin poškození. Praha, MZe ČR, 1996. ISBN 80-7084-137-0.

 

Otázky k zamyšlení:

Jaké jsou hlavní příčiny chřadnutí dřevin v ČR?
Jaké stresory rozlišujeme?
Jaké jsou biotické stresory a jak se projevují?
Dokážete rozdělit a popsat antropogenní stresory?
Jak určit a kvantifikovat indikátory vitality dřevin?

Pokud jste zodpověděli na všechny kontrolní otázky, můžete být se sebou spokojeni. Zvládli jste dosti obtížnou pasáž textu. Jestliže však máte pocit, že na dané otázky neumíte nebo nedokážete odpovět, prostudujte si kapitolu ještě jednou. V opačném případě pokračujte dále.

Možnost konzultací s garantem kapitoly:

V případě najasností, či dotazů máte možnost přímo oslovit garanta kapitoly doc. Ing. Petra Čermáka, Ph.D. prostřednictvím emailu cermacek@mendelu.cz, případně prostřednitvím kontaktního formuláře na webovém portálu http://www.vled.eu/distancni-studium.html nebo telekonference na skypu, kdy se po předchozí domluvě emailem bude možné spojit s garantem kapitoly přostřednictvím skype jména projekt.vled.


Kapitola interakce biotických faktorů a praktické příklady v ochraně lesa

Cílem této studijní dávky je, abyste po jejím prostudování byli schopni:
 • analyzovat a definovat základní problémy interakce biotických faktorů a praktické příklady ochrany lesa
 • doplnit a rozšířit si stávající znalosti z oblasti interakce biotických faktorů a praktické příklady ochrany lesa a aplikovat nové poznaky ve vlastní výuce
 • prokázat orientaci v problematice interakce biotických faktorů a praktické příklady ochrany lesa
 • použít získané výukové materiály ve vlestní výuce

Doporučená hodinová dotace pro samostudium základních výukových metriálů je 3 hodiny. Získané znalosti si můžete dále rozšířit prostřednictvím doplňkových studijních materiálů a doporučené studijní literatury.


Základní studijní materiály jsou doplněny příklady z lensické praxe, zejména názornými obrázky, grafy a souhrnnými schématy:

Praktické příklady v ochraně lesa a interakce biotických faktorů- ke stažení zde


Seznam další doporučené literatury:

KOLAŘÍK, J. a kol. Péče o dřeviny rostoucí mimo les II. Vlašim. Český svaz ochránců přírody, 2005. ISBN 80-86327-44-2

BUTIN, H. Tree diseases and disorders : causes, biology, and control in forest and amenity trees. Oxford University Press, 1995. ISBN 0-19-854932-6

NIENHAUS, F. -- HELEBRANT, L. -- BUTIN, H., Atlas chorob a škůdců okrasných dřevin. Praha, Brázda, 1998. ISBN 80-209-0275-9

HARTMANN, G. -- BUTIN, H. -- NIENHAUS, F., Atlas poškození lesních dřevin: diagnóza škodlivých činitelů a vlivů: 517 barevných foto, Praha, Brázda, 2001. ISBN 80-209-0297-X

 

Otázky k zamyšlení:

Jaké jsou hlavní biotické faktory působíví na lesní dřeviny?
Jakým způsobem působí změněné ekologické podmínky na zdravotní stav lesů?
Jaké důsledky má působení klimatické změny na stav smrkových porostů v ČR?
Jaké ztráty působí kůrovec v elsním hospodářství?

Pokud jste zodpověděli na všechny kontrolní otázky, můžete být se sebou spokojeni. Zvládli jste dosti obtížnou pasáž textu. Jestliže však máte pocit, že na dané otázky neumíte nebo nedokážete odpovět, prostudujte si kapitolu ještě jednou. V opačném případě pokračujte dále.

Možnost konzultací s garantem kapitoly:

V případě najasností, či dotazů máte možnost přímo oslovit garanta kapitoly prof. Dr. Ing. Libora Jankovského prostřednictvím emailu jankov@mendelu.cz, případně prostřednitvím kontaktního formuláře na webovém portálu http://www.vled.eu/distancni-studium.html nebo telekonference na skypu, kdy se po předchozí domluvě emailem bude možné spojit s garantem kapitoly přostřednictvím skype jména projekt.vled.

Kapitola vliv imisí a těžkých kovů na bezobratlé a vliv vápnění na půdní a epigeickou faunu

Cílem této studijní dávky je, abyste po jejím prostudování byli schopni:
 • analyzovat a definovat základní problémy vlivu těžkých kovů na bezobratlé a vápnění na půdní epigeickou faunu
 • doplnit a rozšířit si stávající znalosti z oblasti ivlivu těžkých kovů na bezobratlé a vápnění na půdní epigeickou faunu a aplikovat nové poznaky ve vlastní výuce
 • prokázat orientaci v problematice vlivu těžkých kovů na bezobratlé a vápnění na půdní epigeickou faunu
 • použít získané výukové materiály ve vlestní výuce

Doporučená hodinová dotace pro samostudium základních výukových metriálů je 3 hodiny. Získané znalosti si můžete dále rozšířit prostřednictvím doplňkových studijních materiálů a doporučené studijní literatury.


Základní studijní materiály jsou doplněny příklady z lensické praxe, zejména názornými obrázky, grafy a souhrnnými schématy:

Vliv imisí a těžkých kovů na bezobratlé - ke stažení zde

Vliv vápnění na půdní a epigeickou faunu - ke stažení zde

Doplňkové, rozšiřující studijní materiály a seznam doporučené studijní literatury:

Vliv těžkých kovů na bázlivce vrbového - ke stažení zde

Vliv poklesu imisí na výskyt melanismů u motýlů - ke stažení zde

Vliv stresu na břízu a její atraktivita pro fytofágy - ke stažení zdeSeznam další doporučené literatury:

KOLAŘÍK, J. a kol. Péče o dřeviny rostoucí mimo les II. Vlašim. Český svaz ochránců přírody, 2005. ISBN 80-86327-44-2

BUTIN, H. Tree diseases and disorders : causes, biology, and control in forest and amenity trees. Oxford University Press, 1995. ISBN 0-19-854932-6

NIENHAUS, F. -- HELEBRANT, L. -- BUTIN, H., Atlas chorob a škůdců okrasných dřevin. Praha, Brázda, 1998. ISBN 80-209-0275-9

HARTMANN, G. -- BUTIN, H. -- NIENHAUS, F., Atlas poškození lesních dřevin: diagnóza škodlivých činitelů a vlivů: 517 barevných foto, Praha, Brázda, 2001. ISBN 80-209-0297-X

 

Otázky k zamyšlení:

Jak se projevuje působení těžkých kovů na bezobratlé v lesních porostech?
Vysvětlete jaký vliv má vápnění na půdní epigeickou faunu?
Jaké jsou příčiny opadu listů?
Jak se projevuje vliv těžkých kovů na bionomii brouků?

Pokud jste zodpověděli na všechny kontrolní otázky, můžete být se sebou spokojeni. Zvládli jste dosti obtížnou pasáž textu. Jestliže však máte pocit, že na dané otázky neumíte nebo nedokážete odpovět, prostudujte si kapitolu ještě jednou. V opačném případě pokračujte dále.

Možnost konzultací s garantem kapitoly:

V případě najasností, či dotazů máte možnost přímo oslovit garanta kapitoly prof. Ing. Emanuela Kulu, CSc. prostřednictvím emailu kula@mendelu.cz, případně prostřednitvím kontaktního formuláře na webovém portálu http://www.vled.eu/distancni-studium.html nebo telekonference na skypu, kdy se po předchozí domluvě emailem bude možné spojit s garantem kapitoly přostřednictvím skype jména projekt.vled.

 

Rod Phytophthora a jeho vliv na chřadnutí dřevin v ČR

Cílem této studijní dávky je, abyste po jejím prostudování byli schopni:
 • analyzovat a definovat základní problémy rodu Phytophthora a jeho vliv na chřadnutí dřevin v ČR
 • doplnit a rozšířit si stávající znalosti o rodu Phytophthora a jeho vlivu na chřadnutí dřevin v ČR a aplikovat nové poznaky ve vlastní výuce
 • prokázat orientaci v problematice rodu Phytophthora a jeho vlivu na chřadnutí dřevin v ČR
 • použít získané výukové materiály ve vlestní výuce

Doporučená hodinová dotace pro samostudium základních výukových metriálů je 2 hodiny. Získané znalosti si můžete dále rozšířit prostřednictvím doplňkových studijních materiálů a doporučené studijní literatury.


Základní studijní materiály jsou doplněny příklady z lensické praxe, zejména názornými obrázky, grafy a souhrnnými schématy:

Rod Phytophthora a jeho vliv na chřadnutí dřevin v ČR - ke stažení zde

Seznam další doporučené literatury:

MRÁZKOVÁ, M., ČERNÝ, K., TOMŠOVSKÝ, M., STRNADOVÁ, V. (2011): Phytophthora plurivora T. Jung, T. I. Burgess and other Phytophthora Species Causing Important Diseases of Ericaceous Plants in the Czech Republic. – Plant Protect. Sci., 47/1: 13–19.

 

Otázky k zamyšlení:

Jak se projevuje Phytophthota na lesních dřevinách?
Které rostliny postihuje nejčastěji?
Jaká jsou rizika a prevence spojená s tímto patogenem?

Pokud jste zodpověděli na všechny kontrolní otázky, můžete být se sebou spokojeni. Zvládli jste dosti obtížnou pasáž textu. Jestliže však máte pocit, že na dané otázky neumíte nebo nedokážete odpovět, prostudujte si kapitolu ještě jednou. V opačném případě pokračujte dále.

Možnost konzultací s garantem kapitoly:

V případě najasností, či dotazů máte možnost přímo oslovit garanta kapitoly Ing. Tomáše Májka prostřednictvím emailu tomas.majek@mendelu.cz, případně prostřednitvím kontaktního formuláře na webovém portálu http://www.vled.eu/distancni-studium.html nebo telekonference na skypu, kdy se po předchozí domluvě emailem bude možné spojit s garantem kapitoly přostřednictvím skype jména projekt.vled.

 

Test ověření získaných znalostí:

Znalostní test kurzu Ochrana lesa pro pedagogy středních škol

Na výše uvedeném odkazu je k dispozici test ověření znalostí pro absolventy kurzu Ochrana lesa. V případě odpovědí s více možnostmi, prosím vyberte vždy jednu možnost. V ostatních případech prosím uveďte slovní vyjádření. Na závěr vyplněný test odešlete za pomoci tlačítka odeslat na konci formuláře. Zaslaný test bude vyhodnocen garantem kurzu a výsledky (včetně správných odpovědí) Vám budou sděleny emailem.

Děkujeme.

Evaluační dotazník:

Evaluační dotazník

Na výše uvedeném odkazu je zveřejněn evaluční dotazník pro absolventy kurzu Ochrana lesa. V případě odpovědí s více možnostmi, prosím vyberte vždy jednu možnost. V ostatních případech prosím uveďte slovní vyjádření. Na závěr vyplněný dotazník odešlete za pomoci tlačítka odeslat na konci formuláře.

Děkujeme