Přihlášení

 

Vytvořit nový účet

Registrovaní uživatelé se přihlásit na akce pořádané v rámci projektu, mohou prohlížet a stahovat dokumenty.

Technika lesního hospodářství

Nejste přihlášeni – omezené prohlížení bez možnosti registrace na akci.

Pro kompletní zobrazení této akce se musíte přihlásit.
Pokud ještě nemáte svůj účet, pro jeho vytvoření klikněte zde.
Datum
30.3.2012 – 1.4.2012,  09:00 – 17:00
Místo konání
Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU
Zemědělská 3, 613 00 Brno
Kategorie
Kurz Silva learning
Popis

Definice studijních cílů:

Získat aktuální informace z vědy a výzkumu z oblasti techniky lesního hospodářství ve vztahu k lesnictví.


Program kurzu

Přehled jednotlivých témat, hodinové dotace a garantů jednotlivých témat kurzu.

Téma Časová dodace (h) Garant
Klasifikace škod způsobených těžebně dopravními stroji
2 prof. Ing. Radomír Ulrich, CSc.
Elektrické měření absorpčního povrchu kořenů 1 prof. Ing. Radomír Ulrich, CSc.
Vlivy pojezdu lesních strojů na půdu 1 prof. Ing. Radomír Ulrich, CSc.
Harvestrové technologie v podmínkách LH ČR 1 prof. Ing. Radomír Ulrich, CSc.
Kritéria výběru porostů vhodných pro harvestorovou techniku 1 prof. Ing. Radomír Ulrich, CSc.
Lesní biomasa (dendromasa) pro energetické účely Forest Energy 1 prof. Ing. Radomír Ulrich, CSc.
Pneumatiky Nokia pro lesní hospodářství 1 prof. Ing. Radomír Ulrich, CSc.
Analýza funkčních vlastností standardních a nízkotlakých pneumatik a jejich vliv na půdu 1 prof. Ing. Radomír Ulrich, CSc.
Vliv rozsahu poškození stromů na výskyt a intenzitu infekce dřevokaznými houbami 1 prof. Ing. Radomír Ulrich, CSc.
Potěžební úpravy pracoviště 1 prof. Ing. Radomír Ulrich, CSc.
Využití geografických dat LHP u LČR při plánování, řízení a evidenci výroby dříví těžebně dopravními stroji vybavenými systémem GPS 1 prof. Ing. Radomír Ulrich, CSc.
Prezentace FORMEC 1 prof. Ing. Radomír Ulrich, CSc.
Vliv šířky vyklizovacích linií na přírůst stromů a poškození kořenového systému při zjišťování škod ve smrkových porostech po harvestorech a vyvážecích traktorech 1 prof. Ing. Radomír Ulrich, CSc.
Předcházení škodám způsobených pojezdem 1 prof. Ing. Radomír Ulrich, CSc.
Působení pojezdu těžebně-dopravních strojů na půdu 1 prof. Ing. Radomír Ulrich, CSc.
Odborná exkurze 8 prof. Ing. Radomír Ulrich, CSc.

Seznam kontaktních údajů na jednotlivé garanty:

Garant Emailový kontakt
prof. Ing. Radomír Ulrich, CSc. ulrich@mendelu.cz

Přehled studijních textů k jednotlivým tématům:

Materiály ke stažení zde

Test ověření získaných znalostí:

Znalostní test kurzu Technika v lesním hospodářství

Na výše uvedeném odkazu je k dispozici test ověření znalostí pro absolventy kurzu Technika v lesním hospodářství. V případě odpovědí s více možnostmi, prosím vyberte vždy jednu možnost. V ostatních případech prosím uveďte slovní vyjádření. Na závěr vyplněný test odešlete za pomoci tlačítka odeslat na konci formuláře. Zaslaný test bude vyhodnocen garantem kurzu a výsledky (včetně správných odpovědí) Vám budou sděleny emailem.

Děkujeme

Evaluační dotazník:

Evaluační dotazník

Na výše uvedeném odkazu je zveřejněn evaluční dotazník pro absolventy kurzuTechnika v lesním hospodářství. V případě odpovědí s více možnostmi, prosím vyberte vždy jednu možnost. V ostatních případech prosím uveďte slovní vyjádření. Na závěr vyplněný dotazník odešlete za pomoci tlačítka odeslat na konci formuláře.

 

Seznam použité a doporučené litaratury:

Technika a technologie v lesnictví. Díl první. Brno Mendelova univerzita v Brně2013 978-80-7375-839-4
NERUDA, J. -- SIMANOV, V. -- KLVAČ, R. -- SKOUPÝ, A. -- KADLEC, J. -- ZEMÁNEK, T. -- NEVRKLA, P. Technika a technologie v lesnictví. Díl druhý. Brno Mendelova univerzita v Brně2013 978-80-7375-840-0
NERUDA, J. -- ULRICH, R. -- KUPČÁK, V. -- SLODIČÁK, M. -- ZEMÁNEK, T. Harvestorové technologie lesní těžby. Brno Mendelova univerzita v Brně2013 ISBN 978-80-7375-842-4
PETŘÍČEK, V. a kol. Mechanizační prostředky v lesnictví Praha SZN 1984
Pernica P., Logistický management, Radix Praha, 1998, ISBN 80-86031-13-6
Rónay, E. -- Dejmal, J., Lesná ťažba, Príroda Bratislava, 1991, ISBN 80-07-00432-7, 356 str.
Simanov, V., Energetické využívání dříví, Terrapolis, Olomouc, 1995, 115s.
Simanov, V.- Kohout, V., Doprava dříví vrtulníky, Výukové video, AVC VŠZ v Brně, 1993, 17.5 min.
Simanov, V., Ochrana geobiosféry při využívání strojů v lesní výrobě, Skripta VŠZ LF Brno, 1989, 68s.
Simanov, V., Optimalizace těžebních technologií, možnosti, předpoklady, in: skripta PGS "Mechanizace těžebně - vý¬robního procesu", VŠZ LF v Brně, 1986, s.80-85
Simanov, V., Přidružená lesní těžba a přidružená lesní výroba , Ministerstvo zemědělství ČR, 1997, 4s.
Simanov, V., Těžba a doprava dříví, Matice lesnická, Písek 2004, str.411, ISBN 80-86271-14-5