Přihlášení

 

Vytvořit nový účet

Registrovaní uživatelé se přihlásit na akce pořádané v rámci projektu, mohou prohlížet a stahovat dokumenty.

Pěstování lesů

Nejste přihlášeni – omezené prohlížení bez možnosti registrace na akci.

Pro kompletní zobrazení této akce se musíte přihlásit.
Pokud ještě nemáte svůj účet, pro jeho vytvoření klikněte zde.
Datum
23.6.2014 – 25.6.2014,  08:00 – 16:00
Místo konání
Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU
Zemědělská 3, 613 00 Brno
Kategorie
Kurz Silva learning
Popis

Definice studijních cílů:

Získat aktuální informace z vědy a výzkumu z oblasti pěstění a zakládání lesů.

V rámci distančního vzdělávání jsou v rámci webového portálu vled.eu dostupné:

  • elektronické studijní texty k jednotlivým tématům
  • konzultace s garanty prostřednictvím diskusního fóra, emailové komunikace a skype komunikace
  • test ověření získaných znalostí – evaluační dotazník
  • soupis doporučené literatury

Struktura kurzu

Přehled jednotlivých témat, hodinové dotace a garantů jednotlivých témat kurzu.

Téma Časová dotace (h) Garant
Koncepce výuky a výzkumu Ústavu zakládání a pěstění lesů LDF MENDELU 1 doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.
Zakládání lesa
2 prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc.
Problematika obnovy dubu
1 prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc.
Problematika chřadnutí JS a SM
2 prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc.
Nová koncepce lesa trvale tvořivého
2 Ing. Václav Hurt, Ph.D.
Pěstování douglasky
2 prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc.
Pěstování vejmutovky
1 Ing. Petr Vaněk
Renesance nízkého a středního lesa
2 Ing. Robert Knott, Ph.D.
Uhlíkové lesnictví 2 doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.
ALAI-03D nový přístroj pro lesnickou praxi
1 doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.
Odborná exkurze
8 prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc.

Seznam kontaktních údajů na jednotlivé garanty:

Garant Emailový kontakt
doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. radek.pokorny@mendelu.cz
prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc. omauer@mendelu.cz
Ing. Václav Hurt, Ph.D. vaclav.hurt@mendelu.cz
Ing. Robert Knott, Ph.D. robert.knott@mendelu.cz
Ing. Petr Vaněk petr.vanek@mendelu.cz

Přehled studijních textů k jednotlivým tématům:

  • výukové materiály kurzu Pěstění a zakládání lesů ke stažení zde:

Distanční forma studia formou konzultací s garantem kurzu:

- doporučená hodinová dotace pro studium 3 hodiny

Distanční forma studia probíhá formou konzultací s garanty jednotlivých částí prostřednictvím diskusního fóra: http://www.vled.eu/distancni-studium.html v rámci webového portálu vled.eu.

Distanční forma studia probíhá po předchozí domluvě emailem (kontakty jsou uvedeny výše) s garanty jednotlivých částí prostřednictvím telekonference, případně videokonference prostřednictvím skype. Garanti jednotlivých částí budou k dispozici v daný termín na skypu pod skype jménem projekt.vled.

Distanční forma studia probíhá prostřednictvím emailové komunikace s garanty jednotlivých částí. Emailové kontakty na jednotlivé garanty jsou uvedené výše.

Test ověření získaných znalostí:

Znalostní test kurzu Pěstění a zakládání lesů pro pedagogy středních škol

Na výše uvedeném odkazu je k dispozici test ověření znalostí pro absolventy kurzu Pěstění a zakládání lesů. V případě odpovědí s více možnostmi, prosím vyberte vždy jednu možnost. V ostatních případech prosím uveďte slovní vyjádření. Na závěr vyplněný test odešlete za pomoci tlačítka odeslat na konci formuláře. Zaslaný test bude vyhodnocen garantem kurzu a výsledky (včetně správných odpovědí) Vám budou sděleny emailem.

Děkujeme.

Evaluační dotazník:

Evaluační dotazník

Na výše uvedeném odkazu je zveřejněn evaluční dotazník pro absolventy kurzu Pěstění a zakládání lesů. V případě odpovědí s více možnostmi, prosím vyberte vždy jednu možnost. V ostatních případech prosím uveďte slovní vyjádření. Na závěr vyplněný dotazník odešlete za pomoci tlačítka odeslat na konci formuláře.

Děkujeme

Seznam doporučené literatury:

JURČA, J. Pěstění lesů Brno VŠZ 1988 Z PRŮŠA , E. Pěstování lesů na typologických základech Kostelec nad Černými lesy Lesnická práce 2001 80-86386-10-4.

TESAŘ, V. Pěstování lesa v heslech ÚZPL LDF MZLU v Brně ÚZPL LDF MZLU v Brně 1996

KORPEL', Š. Pestovanie lesa Bratislava Príroda 1991 80-07-00428-9

SANIGA, M. Pestovanie lesa Zvolen TU Zvolen 2007 978-80-228-1715-8

KANTOR, P. -- SLODIČÁK, M. Modely výchovy - výchovné programy hlavních hospodářských dřevin Správná výrobní praxe v lesním hospodářství České Budějovice 54--67

POLENO, Z. -- VACEK, S. -- PODRÁZSKÝ, V. a kol. Pěstování lesů. : Ekologické základy pěstování lesů . I. Kostelec nad Černými lesy Lesnická práce 2011 978-80-87154-99-1

POLENO, Z. -- VACEK, S. -- PODRÁZSKÝ, V. a kol. Pěstování lesů. : Teoretická východiska pěstování lesů . II. Kostelec nad Černými lesy Lesnická práce 2007 978-80-87154-09-0

POLENO, Z. -- VACEK, S. -- PODRÁZSKÝ, V. a kol. Pěstování lesů. : Praktické postupy pěstování lesů . III. Kostelec nad Černými lesy Lesnická práce 2009 978-80-87154-34-2

RÖHRIG, E. -- BARTSCH, N. -- LÜPKE, B V. Waldbau auf ökologischer Grundlage Stuttgart UTB 2006 3-8001-4595-2