Přihlášení

 

Vytvořit nový účet

Registrovaní uživatelé se přihlásit na akce pořádané v rámci projektu, mohou prohlížet a stahovat dokumenty.

PC kurz - Geoinformační systémy

Nejste přihlášeni – omezené prohlížení bez možnosti registrace na akci.

Pro kompletní zobrazení této akce se musíte přihlásit.
Pokud ještě nemáte svůj účet, pro jeho vytvoření klikněte zde.
Datum
17.3.2014 – 21.3.2014,  08:00 – 16:00
Kategorie
Kurz Silva practise
Popis
Týdenní kurz Geografických informačních systémů zaměřený na pedagogy středních lesnických škol proběhne v termínu 17. - 21.3 2014. Bude koncipován do teoretických a praktických sekcí, jež budou spolu tématicky provázané. V rámci teoretických sekcí budou formou přednášek a diskuzí prezentována témata zahrnující jak základní terminologii a teorii GIS, tak otázky imlementace geoinformatiky v lesnictví. V rámci praktických sekcí budou účastníci kurzu řešit konkrétní GIS analýzy využívané v lesnictví a seznámí se tak se základními i pokročilými funkcemi GIS softwaru. Kurz zahrne většinu témat, jež jsou součástí výuky geoinformatiky studentů v programech lesní a krajinné inženýrství na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Více informací lze nalézt v sylabu kurzu.

Pondělí 17. 3.

09:00 – 10:30 Zahájení kurzu, předání výukových materiálů, informace k organizaci kurzu

10:30 – 12:00 Teoretická část – Geografické informační systémy, základní pojmy, prostorová data (rastrové a vektorové formáty)

12:00 – 13:00 oběd

13:00 – 19:00 Praktická část – seznámení se software ArcGIS, georeferencování, webové mapové servery (WMS), vektorizace dat, export kartografických výstupů.

Úterý 18. 3.

9:00 – 12:00 Teoretická část – Vstup dat do GIS, dotazovací jazyk SQL, databáze

12:00 – 13:00 oběd

13:00 – 18:00 Praktická část – Atributové a databázové dotazy v lesnických datech, konverze dat mezi software Topol a ArcGIS

Středa 19. 3.

8:00 – 12:00 Teoretická část – Digitální modely terénu, získávání dat pro tvorbu DMT, topografické výpočty a modelování.

12:00 – 13:00 oběd

13:00 – 18:00 Praktická část – Tvorba DMT, geomorfometrické analýzy, hydrologické modelování.

Čtvrtek 20. 3.

8:00 – 12:00 Teoretická část – Podpora prostorového rozhodování v GIS, multikriteriální analýza, mapová algebra

12:00 – 13:00 oběd

13:00 – 18:00 Praktická část – Multikriteriální analýza, aplikace mapové algebry

Pátek 21. 3.

7:00 – 12:00 Teoretická část – Operace s okolím, síťové analýzy, aplikace GIS, digitální data v ČR, Geoweb

12:00 – 13:00 oběd

13:00 – 17:00 Praktická část – Frikční modelování, nalezení optimální trasy, shrnutí kurzu, konzultace konkrétních GIS implementací

Evaluační dotazník:

Na výše uvedeném odkazu je zveřejněn evaluční dotazník pro absolventy kurzu PC. V případě odpovědí s více možnostmi, prosím vyberte vždy jednu možnost. V ostatních případech prosím uveďte slovní vyjádření. Na závěr vyplněný dotazník odešlete za pomoci tlačítka odeslat na konci formuláře.