Přihlášení

 

Vytvořit nový účet

Registrovaní uživatelé se přihlásit na akce pořádané v rámci projektu, mohou prohlížet a stahovat dokumenty.

Myslivost

Nejste přihlášeni – omezené prohlížení bez možnosti registrace na akci.

Pro kompletní zobrazení této akce se musíte přihlásit.
Pokud ještě nemáte svůj účet, pro jeho vytvoření klikněte zde.
Datum
8.11.2012 – 10.11.2012
Místo konání
Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU
Zemědělská 3, 613 00 Brno
Kategorie
Kurz Silva learning
Popis
Vzdělávací kurz klíčové aktivity Silva Learning. Třídenní kurz na téma Myslivost.

Definice studijních cílů:

Získat aktuální informace z vědy a výzkumu z oblasti mysliveckého hospodaření ve vztahu k lesnictví.


Program kurzu

Přehled jednotlivých témat, hodinové dotace a garantů jednotlivých témat kurzu.

Téma Časová dodace (h) Garant
Současný stav myslivosti v tuzemsku a zharničí
1 Ing. Jan Dvořák, Ph.D.
Zdravotní problematika chovu zvěře
4 MVDr. Pavel Forejtek, CSc.
Péče o zvěř
3 doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D.
Výživa zvěře
2 Ing. Zdeněk Vala, Ph.D.
Genetika v chovech zvěře
2 Ing. Martin Ernst, Ph.D.
Stanovení početnosti zěře a kontrolní metody
2 Ing. Radim Plhal
Problematika managementu populací zvěře
2 Ing. Jan Dvořák, Ph.D.
Odborná exkurze
8 Ing. Jan Dvořák, Ph.D.

Seznam kontaktních údajů na jednotlivé garanty:

Garant Emailový kontakt
doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D.
jiri. kameler@mendelu.cz
MVDr. Pavel Forejtek pavel.forejtek@gmail.com
Ing. Jan Dvořák, Ph.D. hodvo@post.cz
Ing. Zdeněk Vala, Ph.D. zdenek.vala@mendelu.cz
Ing. Martin Ernst, Ph.D. ernst@email.cz
Ing. Radim Plhal r.plhal@seznam.cz

Přehled studijních textů k jednotlivým tématům:

Materiály ke stažení zde

Test ověření získaných znalostí:

Znalostní test kurzu Myslivost

Na výše uvedeném odkazu je k dispozici test ověření znalostí pro absolventy kurzu Myslivost. V případě odpovědí s více možnostmi, prosím vyberte vždy jednu možnost. V ostatních případech prosím uveďte slovní vyjádření. Na závěr vyplněný test odešlete za pomoci tlačítka odeslat na konci formuláře. Zaslaný test bude vyhodnocen garantem kurzu a výsledky (včetně správných odpovědí) Vám budou sděleny emailem.

Děkujeme

Evaluační dotazník:

Evaluační dotazník

Na výše uvedeném odkazu je zveřejněn evaluční dotazník pro absolventy kurzu Myslivost. V případě odpovědí s více možnostmi, prosím vyberte vždy jednu možnost. V ostatních případech prosím uveďte slovní vyjádření. Na závěr vyplněný dotazník odešlete za pomoci tlačítka odeslat na konci formuláře.

Seznam použité a doporučené literatury:


HROMAS, J. a kol. Myslivost. Písek: Matice lesnická, 2000. 491 s. Učebnice. ISBN 80-86271-04-8.
VACH, M. Myslivost. 1. vyd. Uhlířské Janovice: Silvestris, 1997. 493 s. ISBN 80-901775-1-4.
VOSÁTKA, J. -- BEDNÁŘ, V. -- ERNST, M. -- FEUEREISEL, J. -- FOREJTEK, P. -- HAVRÁNEK, F. -- KAMLER, J. -- KOSTEČKA, J. -- KOVAŘÍK, J. -- NOVOTNÝ, V. -- VALA, Z. -- VOSÁTKA, P. -- VOSÁTKA, P. -- ZELENKA, J. Myslivost. 1. vyd. Praha: DRUCKVO, s. r.o., 2013. 702 s. Edice Myslivost pro praxi. ISBN 978-80-87668-08-5.
HROMAS, J. a kol. Myslivost. 2. vyd. Písek: Matice lesnická, 2008. 559 s. Edice Učebnice. ISBN 978-80-86271-00-2.
ERNST, M. -- DVOŘÁK, J. Metody molekulární genetiky v myslivecko-ochranářské praxi. In PAVOL, H. Ochrana lesa 2002. 1. vyd. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2003, s. 243--247. ISBN 80-228-1297-8.
ČERVENÝ, J. a kol. Encyklopedie myslivosti. 1. vyd. Praha: Ottovo nakladatelství v divizi Cesty, 2004. 591 s. ISBN 80-7181-901-8.
HUSÁK, F. -- ZEZULA, A. -- LOCHMAN, J. Daněk - sika - jelenec. 1. vyd. Praha: SZN, 1986. 314 s.
KAMLER, J. -- PLHAL, R. -- VALA, Z. -- KLOZ, J. Ekologie v chovech zvěře. [online]. 2010. URL: http://myslivecke.webnode.cz/ekologie-v-chovech-zvere/.
ERNST, M. Genetika zvěře v záchranných chovech.2010.
DVOŘÁK, J. Komplexní řešení problematiky chovu jelena siky včetně škod působených touto zvěří v plzeňském regionu. , verze 1. Brno. 2006.
VALA, Z. -- FALTUS, O. a kol. Optimalizace chovu a výživy srnčí zvěře : [sborník přednášek : 16.3.2012 Žďár nad Sázavou, 3.4.2012 Brno]. 1. vyd. Verměřovice: VVS Verměřovice, 2012. 40 s. ISBN 978-80-260-1681-6.
WOLF, R. Rukojeť chovu a lovu černé zvěře. 1. vyd. Písek: Matice lesnická, 1995. 148 s. Dobové spisky. ISBN 80-900042-2-9.
WOLF, R. -- KLUSÁK, K. -- HROMAS, J. a kol. Rukověť chovu a lovu dančí zvěře. 1. vyd. Písek: Matice, 2000. 199 s. ISBN 80-86271-05-6.