Přihlášení

 

Vytvořit nový účet

Registrovaní uživatelé se přihlásit na akce pořádané v rámci projektu, mohou prohlížet a stahovat dokumenty.

Dendrologie

Nejste přihlášeni – omezené prohlížení bez možnosti registrace na akci.

Pro kompletní zobrazení této akce se musíte přihlásit.
Pokud ještě nemáte svůj účet, pro jeho vytvoření klikněte zde.
Datum
25.9.2013 – 27.9.2013
Místo konání
Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU
Zemědělská 3, 613 00 Brno
Kategorie
Kurz Silva learning
Popis
Vzdělávací kurz pro středoškolské učitele na téma dendrologie spojený s terénní exkurzí.

Definice studijních cílů:

Získat aktuální informace z vědy a výzkumu z oblasti dendrologie ve vztahu k lesnictví.


Program kurzu

Přehled jednotlivých témat, hodinové dotace a garantů jednotlivých témat kurzu.

Téma Časová dodace (h) Garant
Organizace výuky dendrologie na LDF a její vztah k botanice středoškolské
1 doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
Prakrický náhled na genetiku
2 Dr. Ing. Jaroslav Mráček
Invazní druhy dřevin v ČR
2 Ing. Soňa Tichá, Ph.D.
Dřeviny lužních lesů
2 prof. Dr. Ing. Petr Maděra
Problematika ÚSES
2 Ing. Boleslav Jelínek, Ph.D.
Praktický náhled na genetiku
1 Dr. Ing. Jaroslav Mráček
Nové kolekce dřevin v BZA
2 doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
Rod Qercus
2 Ing. Radim Matula, Ph.D.
Metody zpracování dat o biodiverzitě
2 Ing. Radim Matula, Ph.D.

Seznam kontaktních údajů na jednotlivé garanty:

Garant Emailový kontakt
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc. uradnic@mendelu.cz
Ing. Soňa Tichá, Ph.D. sokol@mendelu.cz
prof. Dr. Ing. Petr Maděra petrmad@mendelu.cz
Dr. Ing. Jaroslav Mráček
jaroslav.mracek@mendelu.cz
Ing. Boleslav Jelínek, Ph.D. boleslav.jelinek@mendelu.cz
Ing. Radim Matula, Ph.D. radim.matula@mendelu.cz

Přehled studijních textů k jednotlivým tématům:

Materiály ke stažení zde

Test ověření získaných znalostí:

Znalostní test kurzu Dendrologie

Na výše uvedeném odkazu je k dispozici test ověření znalostí pro absolventy kurzu Dendrologie. V případě odpovědí s více možnostmi, prosím vyberte vždy jednu možnost. V ostatních případech prosím uveďte slovní vyjádření. Na závěr vyplněný test odešlete za pomoci tlačítka odeslat na konci formuláře. Zaslaný test bude vyhodnocen garantem kurzu a výsledky (včetně správných odpovědí) Vám budou sděleny emailem.

Děkujeme

Evaluační dotazník:

Evaluační dotazník

Na výše uvedeném odkazu je zveřejněn evaluční dotazník pro absolventy kurzu Dendrologie. V případě odpovědí s více možnostmi, prosím vyberte vždy jednu možnost. V ostatních případech prosím uveďte slovní vyjádření. Na závěr vyplněný dotazník odešlete za pomoci tlačítka odeslat na konci formuláře.

Seznam použité a doporučené literatury:

ÚRADNÍČEK, L. -- CHMELAŘ, J. Dendrologie lesnická: Jehličnany. 1. část Brno
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 1995 80-7157-162-8
ÚRADNÍČEK, L. -- CHMELAŘ, J. Dendrologie lesnická : Listnáče I. (Angiospermae). 2.
část Brno Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 1995 80-7157-169-5
ÚRADNÍČEK, L. -- CHMELAŘ, J. Dendrologie lesnická - 3. část: Listnáče II
Angiospermae/ Brno MZLU1996 80-7157-236-5
ÚRADNÍČEK, L. -- MADĚRA, P. -- TICHÁ, S. -- KOBLÍŽEK, J. Dřeviny České
republiky Kostelec nad Černými Lesy Lesnická práce, s.r.o. 2009 978-80-87154-62-5
TICHÁ, S. -- ČERMáK, P. Dendrologie : cvičení 1 Brno Mendelova zemědělská a lesnická
univerzita v Brně 2002 80-7157-619-0
TICHÁ, S. -- ÚRADNÍČEK, L. Multimediální obrazový atlas dřevin CD-ROM MZLU Brno
978-80-7375-274-3
Bollinger, M.: , Keře , Ikar, Praha, 1998
Coniferia: , Multimediální atlas jehličnatých dřevin , CD, Coniferia, Břeclav, 1999
Červenka, M., Cigánová, K.: , Klíč k určování dřevin podle pupenů a větviček , SPN Praha,
1980
Koblížek, J.: , Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků, Sursum, 2000
Kremer, B.P.: , Stromy , Ikar, Praha, 1995
Krüssmann, G.: , Evropské dřeviny , SZN, Praha, 1978
Mikula, A.: , Naše stromy a keře, MF, Praha, 1976
Pilát, A.: , Jehličnaté stromy a keře našich zahrad a parků, ČSAV, Praha, 1964
Pilát, A.: , Listnaté stromy a keře našich zahrad a parků , ČSAV, Praha, 1953
Pokorný, J.: , Jehličnany lesů a parků SZN , Praha, 1963
Pokorný, J., Fér, F.: , Listnače lesů a parků SZN , Praha, 1964
Větvička, V.: , Evropské stromy , Aventinum, Praha, 1999