Přihlášení

 

Vytvořit nový účet

Registrovaní uživatelé se přihlásit na akce pořádané v rámci projektu, mohou prohlížet a stahovat dokumenty.

Choroby a škůdci dřevin

Nejste přihlášeni – omezené prohlížení bez možnosti registrace na akci.

Pro kompletní zobrazení této akce se musíte přihlásit.
Pokud ještě nemáte svůj účet, pro jeho vytvoření klikněte zde.
Datum
13.11.2013 – 15.11.2013
Místo konání
Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU
Zemědělská 3, 613 00 Brno
Kategorie
Kurz Silva learning
Popis

Definice studijních cílů:

Získat aktuální informace z vědy a výzkumu z oblasti fytopatologie a entomologie ve vztahu k lesnictví.

V rámci distančního vzdělávání jsou v rámci webového portálu vled.eu dostupné:

  • elektronické studijní texty k jednotlivým tématům
  • konzultace s garanty prostřednictvím diskusního fóra, emailové komunikace a skype komunikace
  • test ověření získaných znalostí – evaluační dotazník
  • soupis doporučené literatury

Struktura kurzu

Přehled jednotlivých témat, hodinové dotace a garantů jednotlivých témat kurzu.

Téma Časová dotace (h) Garant
Koncepce výuky Ochrany lesů na Ústavu ochrany lesů a myslivosti LDF MENDELU 1 prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
Choroby jehličnatých dřevin - nové poznatky 2 Ing. Dagmar Palovčíková
Škůdci jehličnatých dřevin - nové poznatky 2 doc. Ing. Otakar Holuša, Ph.D.
Choroby listnatých dřevin - nové poznatky 2 Ing. Miloň Dvořák, Ph.D.
Škůdci listnatých dřevin - nové poznatky 1 doc. Ing. Otakar Holuša, Ph.D.
Základní požadavky entomologie 1 doc. Ing. Otakar Holuša, Ph.D.
Role patogenu a škůdci v regulaci lesních ekosystémů 2 Mgr. Josef Kašák
Karanténní a invazní choroby a škůdci, legislativa 2 prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
Nematologie 1 Ing. Václav Čermák, Ph.D.
Metody používané při determinaci ve fytopatologii - laboratorní praktikum 2 doc. RNDr. Michal Tomšovský, Ph.D.
Choroby a škůdci dřevin - praktické ukázky výskytu a determinace - terénní exkurze 8 prof. Dr. Ing. Libor Jankovský, doc. Ing. Otakar Holuša, Ph.D.

Seznam kontaktních údajů na jednotlivé garanty:

Garant Emailový kontakt
prof. Dr. Ing. Libor Jankovský jankov@mendelu.cz
doc. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. holusao@email.cz
Mgr. Josef Kašák josef.kasak@mendelu.cz
Ing. Dagmar Palovčíková palovcik@mendelu.cz
Ing. Miloň Dvořák, Ph.D. milon.dvorak@seznam.cz
Ing. Václav Čermák, Ph.D. vaclav.cermak@srs.cz
doc. RNDr. Michal Tomšovský, Ph.D. tomsovk@mendelu.cz

Přehled studijních textů k jednotlivým tématům:

Základní požadavky entomologie - doporučená hodinová dotace pro studium 1 hodina

Choroby jehličnatých dřevin – nové poznatky - doporučená hodinová dotace pro studium 2 hodiny

Škůdci jehličnatých a listnatých dřevin – nové poznatky - doporučená hodinová dotace pro studium 2 hodiny

Choroby listnatých dřevin – nové poznatky - doporučená hodinová dotace pro studium 2 hodiny

Biodiverzita brouků v lesních ekosystémech - doporučená hodinová dotace pro studium 2 hodiny

Metody používané při determinaci ve fytopatologii – laboratorní praktikum - doporučená hodinová dotace pro studium 2 hodiny

Nematoda – nové poznatky - doporučená hodinová dotace pro studium 1 hodina

Karantení a invazní chroby a škůdci - doporučená hodinová dotace pro studium 1 hodina

Koncepce rozvoje oboru ochrany lesa a myslivosti - doporučená hodinová dotace 1 hodina

Atlas poškození dřevin

Distanční forma studia formou konzultací s garantem kurzu:

- doporučená hodinová dotace pro studium 3 hodiny

Distanční forma studia probíhá formou konzultací s garanty jednotlivých částí prostřednictvím diskusního fóra: http://www.vled.eu/distancni-studium.html v rámci webového portálu vled.eu.

Distanční forma studia probíhá po předchozí domluvě emailem (kontakty jsou uvedeny výše) s garanty jednotlivých částí prostřednictvím telekonference, případně videokonference prostřednictvím skype. Garanti jednotlivých částí budou k dispozici v daný termín na skypu pod skype jménem projekt.vled.

Distanční forma studia probíhá prostřednictvím emailové komunikace s garanty jednotlivých částí. Emailové kontakty na jednotlivé garanty jsou uvedené výše.

Test ověření získaných znalostí:

Znalostní test kurzu Choroby a škůdci dřevin

Na výše uvedeném odkazu je k dispozici test ověření znalostí pro absolventy kurzu Choroby a škůdci dřevin. V případě odpovědí s více možnostmi, prosím vyberte vždy jednu možnost. V ostatních případech prosím uveďte slovní vyjádření. Na závěr vyplněný test odešlete za pomoci tlačítka odeslat na konci formuláře. Zaslaný test bude vyhodnocen garantem kurzu a výsledky (včetně správných odpovědí) Vám budou sděleny emailem.

Děkujeme.

Evaluační dotazník:

Evaluační dotazník

Na výše uvedeném odkazu je zveřejněn evaluční dotazník pro absolventy kurzu Choroby a škůdci dřevin. V případě odpovědí s více možnostmi, prosím vyberte vždy jednu možnost. V ostatních případech prosím uveďte slovní vyjádření. Na závěr vyplněný dotazník odešlete za pomoci tlačítka odeslat na konci formuláře.

Děkujeme

Seznam doporučené literatury:

KŘÍSTEK, J. -- URBAN, J., Lesnická entomologie Praha., Academia, ISBN 2004 80-200-1052-1.

URBAN, J., Lesnická entomologie: textová část, Brno Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2001. ISBN 80-7157-535-6.

URBAN, J., Lesnická entomologie - textová část, Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. ISBN 978-80-7157-678-5.

HARTMANN, G. -- BUTIN, H. -- NIENHAUS, F. Atlas poškození lesních dřevin: diagnóza škodlivých činitelů a vlivů: 517 barevných foto, Praha, Brázda, 2001. ISBN 80-209-0297-X.

UHLÍŘOVÁ, H., Symptomy poškození lesních dřevin: Příručka usnadňující rozlišování příčin poškození, Praha, MZe ČR, 1996. ISBN 80-7084-137-0.

ŠVESTKA, M. -- HOCHMUT, R. -- JANČAŘÍK, V., Praktické metody v ochraně lesa, Praha, MZe ČR, 1998. ISBN 80-902503-0-0.

BURIÁNEK, V. -- FABIÁNEK, P. -- FADRHONSOVÁ, V. -- HADAŠ, P. -- IVANEK, O. -- JAČKA, J. -- LOCHMAN, V. -- LOMSKÝ, B. -- STOKLASA, M. -- ŠINDELÁŘ, J. -- ŠRÁMEK, V. -- UHLÍŘOVÁ, H. -- VANČURA, K. -- VAVŘÍČEK, D. -- VEJPUSTKOVÁ, M., Monitoring stavu lesa v České republice, Praha Ministerstvo zemědělství České republiky a Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2012. ISBN 80-86461-23-8

ŠVESTKA, M. -- HOCHMUT, R. -- JANČAŘÍK, V., Nové metody v ochraně lesa, Praha, SZN, 1990. ISBN 80-209-0091-8.

Monitoring zdravotního stavu lesa v Českérepublice - Ročenka programu ICP Forests 2000: Forest Condition Monitoring in the Czech Republic - Annual Report ICP Forests 2000 Praha VÚLHM, 2000. ISBN 80-902615-5-8.

JANKOVSKÝ, L. -- BERÁNEK, J. -- ČERMÁK, P. -- KOLAŘÍK, J., Péče o dřeviny rostoucí mimo les – II, Vlašim, ČSOP, 2005. ISBN 80-86327-44-2

Další informace
http://atlasposkozeni.mendelu.cz/