Přihlášení

 

Vytvořit nový účet

Registrovaní uživatelé se přihlásit na akce pořádané v rámci projektu, mohou prohlížet a stahovat dokumenty.

Botanika

Nejste přihlášeni – omezené prohlížení bez možnosti registrace na akci.

Pro kompletní zobrazení této akce se musíte přihlásit.
Pokud ještě nemáte svůj účet, pro jeho vytvoření klikněte zde.
Datum
30.5.2013 – 1.6.2013,  08:00 – 16:00
Místo konání
Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU
Zemědělská 3, 613 00 Brno
Kategorie
Kurz Silva learning
Popis
Třídenní kurz Botaniky z toho jeden den exkurze s výkladem botaniků MENDELU v rámci klíčové aktivity Silva Practise.

Definice studijních cílů:

Získat aktuální informace z vědy a výzkumu z oblasti botaniky ve vztahu k lesnictví.


Program kurzu

Přehled jednotlivých témat, hodinové dotace a garantů jednotlivých témat kurzu.

Téma Časová dodace (h) Garant
Organizace výuky botaniky na LDF a její vztah k botanice středoškolské
1 doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Ochrana přírody ve výuce studentů lesnictví a chráněné a ohrožené druhy ČR
2 Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
Systém krytosemenných rostlin ve světle nových poznatků molekulárních metod
2 doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Co to je užitná botanika
2 Ing. Jana Kůrová
Proč je důležitá znalost graminoidů pro lesnickou a krajinářskou praxi?
2 doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Využití genetiky v Botanice, modelový rod Carex
1 Dr. Ing. Jaroslav Mráček
Miniexkurze - genetická laboratoř
1 Ing. Jan Dvořák, Ph.D.
Využití anatomie v systematické botanice
1 Ing. Tadeáš Šťerba
Využití multivariačních metod při zpracování vegetačních dat 2 Ing. Jan Šebesta, Ph.D.
Hodnocení druhové diverzity jako významného ukazatele lesních cenóz 2 doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Odborná exkurze 8 doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.

Seznam kontaktních údajů na jednotlivé garanty:

Garant Emailový kontakt
doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D. repka@mendelu.cz
Ing. Petr Jelínek
jelen@mendelu.cz
Ing. Jana Kůrová
jana.kurova@mendelu.cz
Dr. Ing. Jaroslav Mráček
jaroslav.mracek@mendelu.cz
Ing. Tadeáš Šťerba xsterba1@node.mendelu.cz
Ing. Jan Šebesta, Ph.D. jan.sebesta@mendelu.cz

Přehled studijních textů k jednotlivým tématům:

Materiály ke stažení zde

Test ověření získaných znalostí:

Znalostní test kurzu Botanika

Na výše uvedeném odkazu je k dispozici test ověření znalostí pro absolventy kurzu Botanika. V případě odpovědí s více možnostmi, prosím vyberte vždy jednu možnost. V ostatních případech prosím uveďte slovní vyjádření. Na závěr vyplněný test odešlete za pomoci tlačítka odeslat na konci formuláře. Zaslaný test bude vyhodnocen garantem kurzu a výsledky (včetně správných odpovědí) Vám budou sděleny emailem.

Děkujeme

Evaluační dotazník:

Evaluační dotazník

Na výše uvedeném odkazu je zveřejněn evaluční dotazník pro absolventy kurzu Botanika. V případě odpovědí s více možnostmi, prosím vyberte vždy jednu možnost. V ostatních případech prosím uveďte slovní vyjádření. Na závěr vyplněný dotazník odešlete za pomoci tlačítka odeslat na konci formuláře.

Seznam použité a doporučené literatury:

PROCHÁZKA, S. a kol., Botanika: morfologie a fyziologie rostlin Brno Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 2007 978-80-7375-125-8

KOLAŘÍK, J. a kol. Péče o dřeviny rostoucí mimo les. : 2. díl Vlašim ČSOP 2005 80-86327-44-2

SLABÝ, K. -- KREJČÍ, P. Anatomie a morfologie rostlin : (návody do cvičení) Brno Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 2005 80-7157-873-8.

LARCHER, W. -- HOUBA, M. -- BAUER, V. Fyziologická ekologie rostlin Praha Academia 1988.

HEYWOOD, V. Flowering Plants of the World. London B T Batsford Ltd, 1996 0-7134-7422-X

DEYL M., HÍSEK K. Naše květiny. Academia, Praha, 2001

ŘEPKA R., KOBLÍŽEK J. Systematická botanika, skriptum, MZLU v Brně, 2006